WIÓRY 226
OPIS:
Materiał sypki będący efektem obróbki elementów aluminiowych w procesach tłoczenia, frezowania lub skrawania.
Materiał dostarczony powinien być jednorodnej struktury, z obróbki jednego stopu aluminium.
Materiał nie może być wymieszany z innymi gatunkami stopów.
Nie może zawierać długich wiórów, kłębów.
KOMPOZYCJA CHEMICZNA:
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb Sn Ti Bi Sb Li Inne poj
<15,0 <1,5 <4,0 <0,6 <0,6 <1,5 <0,5 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,01 <0,05 <0,0025 <0,05
WYMIARY:
frakcja powyżej 0,4mm
ZANIECZYSZCZENIA NIEPOŻĄDANE W MATERIALE:
Materiał nie może być zanieczyszczony niemetalami takimi jak: drewno, papier, piasek, kamienie, plastik, gąbki, papa, smoła, pył, kłęby,
przewody elektryczne, zgary, folia jogurtowa, plastik,zużyta odzież (np.rękawice robocze, szmaty).
Wióry po procesie szlifowania.
Elementy aluminiowe lub stalowe, które mają mniejsze wymiary niż 40 mm × 40 mm, lub elementy o średnicy mniejszej niż Ø 40 mm
szczególnie pręty stalowe i aluminiowe.

Maksymalne poziomy zanieczyszczeń:
- Wilgoć <20%
- Fe <5%
- Pył <4%

Polst rozumie za pył wszystko co jest poniżej 0,4mm.
Przekroczenie powyższych poziomów może stanowić powód do zwortu materiału.
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE:
Niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju zamknięte pojemniki mogące zawierać powietrze lub płyn,elementy pochodzenia militarnego
(np.łuski po nabojach), puszki aluminium.
WARUNKI DOSTAWY:
Zgodnie z załącznikiem na stronie Polst " warunki przyjęcia dostaw"
INFORMACJE DODATKOWE:
* Dopuszcza się inny skład chemiczny po uprzednim uzgodnieniu z działem ZiS, potwierdzony zamówieniem.

ODLEW POPRODUKCYJNY
OPIS:
Odlewy pochodzące z fabryki. Odlew powinien być jednorodny. Materiał nie może zawierać zanieczyszczeń metalicznych w postaci wolnego
żelaza po obróbce wstępnej lub montażu. Materiał nie może być utleniony. Materiał musi być suchy.
KOMPOZYCJA CHEMICZNA:
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb Sn Ti Bi Sb Li Inne poj
<15,0 <1,0 <3,5 <0,5 <0,5 <1,0 <0,15 <0,07 <0,1 <0,05 <0,2 <0,02 <0,01 <0,0025 <0,05
WYMIARY I CIĘŻAR
Max ciężar pojedynczego odlewu: 20kg
Max wymiary: 70x70cm
ZANIECZYSZCZENIA NIEPOŻĄDANE W MATERIALE:
Wszelkie zanieczyszczenia metaliczne w postaci wolnej, takie jak : magnez,cynk,bizmut,cyna,miedź,ołów itp.
Materiał nie może być zanieczyszczony niemetalami takimi jak: drewno,papier,szmaty, piasek,ziemia, plastik,gąbki,papa,smoła, pył.
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE:
Niedopuszczalne są odlewy grawitacyjne takie jak: gąski,t-bary oraz wszelkiego rodzaju cewki, zamknięte pojemniki mogące zawierać powietrze
lub płyn, półzamknięte lub zakniecione (np.rury,kolektory),elementy pochodzenia militarnego,gaśnice, elementy poduszek powietrznych,
elementy grzejników.
WARUNKI DOSTAWY:
Zgodnie z załącznikiem na stronie Polst " warunki przyjęcia dostaw"
INFORMACJE DODATKOWE:
* Dopuszcza się inny skład chemiczny po uprzednim uzgodnieniu z działem ZiS, potwierdzony zamówieniem.

SZREDER ODLEW
OPIS:
Materiał drobny będący efektem mielenia lub strzępienia na specjalistycznych maszynach odlewów poamortyzacyjnych
(zawierających wyraźne ślady użytkowania) lub odlewów poprodukcyjnych.

Materiał nie może zawierać wolnego żelaza, nie może być utleniony.
Materiał nie może zawierać wody.
KOMPOZYCJA CHEMICZNA:
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb Sn Ti Bi Sb Li Inne poj
<15,0 <1,2 <3,0 <0,5 <0,6 <1,3 <0,5 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,01 <0,05 <0,0025 <0,05
WYMIARY I CIĘŻAR
100% dostawy musi zawierać się w przedziale: >2 cm oraz <13 cm
Żaden z wymiarów nie może przekraczać wspomnianej powyżej maksymalnej wartości.
ZANIECZYSZCZENIA NIEPOŻĄDANE W MATERIALE:
Materiał musi być oczyszczony w sposób mechaniczny. Nie powinien być zabrudzony płynnym smarem. <>Materiał nie może być zanieczyszczony niemetalami takimi jak: drewno, papier, piasek,ziemia,plastik, gąbki, papa, smoła, pył.
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE:
Niedopuszczalne są odlewy grawitacyjne takie jak: gąski,t-bary oraz wszelkiego rodzaju cewki, zamknięte pojemniki mogące zawierać powietrze
lub płyn, półzamknięte lub zakniecione (np.rury,kolektory),elementy pochodzenia militarnego,gaśnice, elementy poduszek powietrznych,
elementy grzejników.
INFORMACJE DODATKOWE:
* Dopuszcza się inny skład chemiczny po uprzednim uzgodnieniu z działem ZiS, potwierdzony zamówieniem.

SZREDER PLASTYKA
OPIS:
Materiał drobny będący efektem mielenia lub strzępienia na specjalistycznych maszynach materiału wsadowego z następujących grup:
plastyka,gary,profil,blachy.

Materiał nie może zawierać wolnego żelaza, musi być suchy i nie może być utleniony.
Materiał dostarczany luzem.
KOMPOZYCJA CHEMICZNA:
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb Sn Ti Bi Sb Li Inne poj
<4,0 <0,5 <1,0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,01 <0,05 <0,0025 <0,05
WYMIARY I CIĘŻAR
100% dostawy powinno zawierać się w przedziale: >2cm oraz <13 cm.
Żaden z wymiarów nie powinien przekraczać wspomnianej powyżej maksymalnej wartości.
ZANIECZYSZCZENIA NIEPOŻĄDANE W MATERIALE:
Dostawa materiału nie może zawierać takich zanieczyszczeń, jak: drewno, papier,ziemia,piasek, tworzywo sztuczne (dotyczy felg, osłon kół itp.), ciężarki ołowiu (Pb), zawory opon, żelazne śruby Fe, tuleje, błoto, beton, włókno węglowe.
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE:
Niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju zamknięte pojemniki, które mogą zawierać powietrze lub płyny, pojemniki częściowo zamknięte lub
zagniecione (np. puszki aluminiowe, dezodoranty), elementy pochodzenia wojskowego, odlewy grawitacyjne takie jak: gąski, t-bary.
WARUNKI DOSTAWY:
Zgodnie z załącznikiem na stronie Polst " warunki przyjęcia dostaw"
INFORMACJE DODATKOWE:
* Dopuszcza się inny skład chemiczny po uprzednim uzgodnieniu z działem ZiS, potwierdzony zamówieniem.

FELGI
OPIS:
Felgi aluminiowe bez felg do samochodów ciężarowych i pojazdów wojskowych.
Materiał nie może zawierać wolnego żelaza, musi być suchy i nie może być utleniony (skorodowany). Materiał musi być oczyszczony i dostarczony luzem.
KOMPOZYCJA CHEMICZNA:
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb Sn Ti Bi Sb Li Inne poj
>7,0 <0,3 <1,0 <0,3 <0,3 <0,3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,3 <0,01 <0,05 <0,0025 <0,05
WYMIARY I CIĘŻAR
Felga nie może być cięższa niż 20 kg.
Żaden z wymiarów nie powinien przekraczać wspomnianej powyżej maksymalnej wartości.
ZANIECZYSZCZENIA NIEPOŻĄDANE W MATERIALE:
Dostawa materiału nie może zawierać takich zanieczyszczeń, jak: drewno, papier,ziemia,piasek, tworzywo sztuczne (dotyczy felg, osłon kół itp.), ciężarki ołowiu (Pb), zawory opon, żelazne śruby Fe, tuleje,
błoto, beton, włókno węglowe.
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE:
Niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju zamknięte pojemniki, które mogą zawierać powietrze lub płyny, pojemniki częściowo zamknięte lub
zagniecione (np. puszki aluminiowe, dezodoranty), elementy pochodzenia wojskowego, odlewy grawitacyjne takie jak: gąski, t-bary.
WARUNKI DOSTAWY:
Zgodnie z załącznikiem na stronie Polst " warunki przyjęcia dostaw"
INFORMACJE DODATKOWE:
* Dopuszcza się inny skład chemiczny po uprzednim uzgodnieniu z działem ZiS, potwierdzony zamówieniem.

ODLEW POAMORTYZACYJNY
OPIS:
Odlewy poamortyzacyjne i poprodukcyjne zawiarające ślady użytkowania takie jak, smary,oleje, brud. Odlewy pochodzące z rozbiórek lub z fabryk, mogące
zawierać zanieczyszczenia matealiczne w postaci wolnego żelaza do 2% po obróce wstępnej, montażu lub demontażu.
KOMPOZYCJA CHEMICZNA:
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb Sn Ti Bi Sb Li Inne poj
<9,5 <0,7 <3,5 <0,65 <0,6 <1,7 <0,15 - <0,15 <0,05 <0,20 <0,015 - <0,0025 <0,25
WYMIARY I CIĘŻAR
Max ciężar pojedynczego odlewu: 20kg
Max wymiary: 70x70cm
ZANIECZYSZCZENIA NIEPOŻĄDANE W MATERIALE:
Wszelkie zanieczyszczenia metaliczne w postaci wolnej, takie jak : magnez,cynk,bizmut,cyna,miedź,ołów itp. Materiał nie może być zanieczyszczony niemetalami takimi jak: drewno,papier,szmaty, piasek,ziemia, plastik,gąbki,papa,smoła, pył.
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE:
Niedopuszczalne są odlewy grawitacyjne takie jak: gąski,t-bary oraz wszelkiego rodzaju cewki, zamknięte pojemniki mogące zawierać
powietrze lub płyn, półzamknięte lub zakniecione (np.rury,kolektory),elementy pochodzenia militarnego,gaśnice, elementy poduszek
powietrznych, elementy grzejników.
WARUNKI DOSTAWY:
Zgodnie z załącznikiem na stronie Polst " warunki przyjęcia dostaw"
INFORMACJE DODATKOWE:
* Dopuszcza się inny skład chemiczny po uprzednim uzgodnieniu z działem ZiS, potwierdzony zamówieniem.

GRANULAT
OPIS:
Elementy o jednorodnej granulacji, powstałej w wyniku procesu technologicznego poprzez mielenie lub strzępienie na specjalistycznych maszynach.
Oczyszczony i przygotowany do procesu topienia.
Materiał nie może zawierać wolnego żelaza,musi być suchy i nie może być utleniony. Materiał dostarczany jest luzem lub w big bagach na paletach.
KOMPOZYCJA CHEMICZNA:
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb Sn Ti Bi Sb Li Inne poj
<15,0 <1,2 <3,0 <0,5 <0,6 <1,3 <0,5 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,01 <0,05 <0,0025 <0,05
WYMIARY I CIĘŻAR
Frakcje:
4mm - 20mm, 30mm - 60mm
ZANIECZYSZCZENIA NIEPOŻĄDANE W MATERIALE:
Materiał nie może być zanieczyszczony niemetalami takimi jak: drewno, papier, piasek, kamienie, plastik, gąbki, papa, smoła, pył, kłęby, przewody elektryczne, zgary, folia jogurtowa, plastik,zużyta odzież (np.rękawice robocze, szmaty)

Materiał nie może zawierać wolnych metali takich jak: Cu,Fe,Zn,Pb.
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE:
Niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju zamknięte pojemniki mogące zawierać powietrze lub płyn,elementy pochodzenia militarnego
(np.łuski po nabojach), kondensatory.
WARUNKI DOSTAWY:
Zgodnie z załącznikiem na stronie Polst " warunki przyjęcia dostaw"
INFORMACJE DODATKOWE:
* Dopuszcza się inny skład chemiczny po uprzednim uzgodnieniu z działem ZiS, potwierdzony zamówieniem.
KONTAKT:
Dorota Młynarska-Sołoducha
e-mail: soloducha@polst.com.pl

Bartłomiej Bisek
e-mail: bisek@polst.com.pl

Mariusz Pawlak
e-mail: pawlak@polst.com.pl

Copyright © 2017 - Poland Smelting Technologies POLST
Wykonanie Bartosz Nowak