Důležité informace pro dodavatele!

chceme přivést k ideálu to, co děláme...

0

Výrobních továren


Japonsko, Čína, Indonésie, Spojené státy, Mexiko a Polsko jsou sídlem našich továren, kde každý den pracujeme na zajištění kontinuity dodávek hliníku našim zákazníkům.

0

Zaměstnanců


Nejvyšší úroveň bezpečnosti a splnění požadavků našich zákazníků zaručují naše vysoce kvalifikované týmy zaměstnanců

0

Tun hliníku


Roční produkce různých hliníkových slitin vyrobených v našich závodech dosahuje 600 000 tun ročně.

Poland Smelting Technologies


Firma

Společnost POLST (Poland Smelting Technologies „POLST” Sp. z o.o.) v prosinci 2002. Výroba v podniku POLST w Wałbrzychu byla zahájena v březnu 2003.

Podnik POLST se nachází v Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu (speciální ekonomické zóně), v bezprostřední blízkosti továrny Toyota.

Společnost POLST je japonská firma, akcionáři společnosti jsou firmy:

• Toyota Tsusho Corporation - obchodní společnost ze skupiny Toyota a zároveň hlavní dodavatel pro Toyota Motor Corporation po celém světě.
www.toyota-tsusho.com

• Toyota Tsusho Europe S.A. – evropská pobočka společnosti Toyota Tsusho Corporation, která se zabývá plánováním, dodávkou strojů, nářadí, náhradních dílů a surovin pro výrobu. Podporuje své zákazníky také v oblasti: nákupu, logistiky, modernizace, zdokonalování návrhů a skladování materiálů.
www.toyota-tsusho-europe.com

• Daiki Aluminium Industry Co., Ltd. - největší výrobce hliníkových slitin v Japonsku a největší dodavatel hliníku pro slévárny Toyoty, které se nachází v Japonsku.
www.dik-net.com Budynek Poland Smelting Technologies

Poslání

Kdo jsme?
• Tavíme hliník a budujeme BEZPEČNOST našim rodinám
• Nejvyšší KVALITA našich slitin uspokojuje potřeby vůdců automobilového průmyslu.
• Recyklaci hliníkových odpadů provádíme v souladu s ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM.

Chceme:
• Přivést k IDEÁLU to, co děláme.

Postup

V podniku POLST jsou použity nejnovější technologie pro výrobu vysoce kvalitních hliníkových odlitků.

Podnik byl zahájen v roce 2003, s využitím nejmodernějších technologií tavení, které zaručují kontinuitu dodávek a udržování vysoké úrovně kvality výroby.

Jako první podnik v zemi jsme použili technologii tavení okují, které vznikají při výrobě slitin. Tato technologie nám umožňuje další získání kovu a také výrazně snižuje množství odpadu.


Výrobní proces:

1) Dodávka

Materiály: hliníkový šrot, ingoty, hobliny, okuje, křemík, měď, mangan, hořčík, zinek, titan, železo a další. Většina materiálů je dodávána pomocí kamionu a část šrotu je dovážena vysokozdvižným vozíkem přímo od zákazníka

2) Kontrola

Každá dodávka podléhá kontrole, pokud jde o: hmotnost, způsob zabalení, radioaktivitu, znečištění, vlhkost, chemické složení. Po kontrole, v případě nepřítomnosti nesrovnalostí následuje vykládka.

3) Skladování

Všechny materiály jsou uloženy pod střechou za účelem ochrany proti vlhkosti. Sypké materiály v krabicích, suroviny na paletách nebo ve velkých pytlích na určených skladovacích místech.

4) Příprava

Znečištěné materiály podléhají postupu přípravy: hobliny obsahující emulzi - se odstředí a vysuší v sušárně, a odlitky obsahující železo se přetaví v rotačních pecích.

5) Tavení

Hliník se taví v tavících pecích. Při vhodném dávkování materiálů je dosaženo cílového chemického složení. Při tavení vznikají okuje, ze kterých se v rotačních pecích získává hliník.

6) Rafinace

Po ukončení procesu tavení je tekutý kov, který se nachází v tavících pecích podroben procesu rafinace.

7)Vylévání

Hotový hliník je vyléván systémem žlabů do kádí nebo formován do ingotů. Kádě jsou připravené k odeslání a ingoty jsou po procesu zabalení dopraveny do skladu hotových výrobků.

8) Odeslání

Tekutý kovTekutý kov je dodáván v kádích pomocí vysokozdvižných vozíků do továrny TOYOTA ve Wałbrzychu, a do továrny TOYOTA továrnu v Jelczu Laskowicach v kádích za použití speciálně upravených kamionů.
Ingoty jsou dodávány zákazníkům pomocí kamionů po 24 tunách.

Produkt

Firma POLST byla založena za účelem výroby a dodávky slévárenských hliníkových slitin pro automobilový průmysl. Našimi hlavními zákazníky jsou slévárny TOYOTY, které se nachází ve Wałbrzychu a Jelczu Laskowicach.

Naše slitiny dodáváme také jiným společnostem ze skupiny TOYOTA, které se nachází mimo jiné v České republice, Německu a Velké Británii.

Tekuté slitiny hliníku.


Ze slitin hliníku dodávaných skrze POLST jsou ve slévárnách těchto firem vyráběné odlitky, které jsou později použity při výrobě motorů, převodovek a dalších komponentů.

Pro naše hlavní zákazníky používáme nejmodernější technologii dodávky. Hliníkové slitiny jsou dodávány v tekuté formě přímo do odlévacích strojů u zákazníka. Tekutý hliník je přepravován ve speciálních kádích, při teplotě asi 700°C, díky čehož není nutné opětovné roztavení.

Použití této technologie umožňuje zabránění kovových ztrát spojených s opakovaným roztavením a významně snižuje náklady na energii, což rovněž přispívá ke snížení emisí a negativnímu dopadu na životní prostředí.

Podnik slévárny Toyoty ve Wałbrzychu se nachází v bezprostřední blízkosti podniku POLST. Malá vzdálenost mezi továrnami umožňuje dodávání roztaveného hliníku pomocí vysokozdvižných vozíků po trasách uvnitř podniků.

Podnik slévárny TOYOTY v Jelczu-Laskowicachse se nachází asi 120 km od podniku POLST.
Vzdálenost oddělující továrny vyžaduje použití speciálně upravených kamionu pro přepravu kádí s tekutým kovem za účelem včasné dodávky.

Hliníkové slitiny ve formě ingotů

Pro naše zbylé zákazníky vyrábíme odlévané hliníkové slitiny ve formě ingotů s hmotností 5 kg a rozměry: 1200 x 80 x 60mm. Ingoty mohou být uspořádány v komínech jakékoli velikosti, s maximální hmotností 600 kg. Komíny mohou být sepnuté páskem: hliníkovým, ocelovým nebo plastovým v souladu s požadavky příjemce. Pro dodávku ingotů se využívají kamiony.

Integrovaný systém řízení


SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

OHSAS 18001 / PN-N 18001

Systém řízení bezpečnosti práce je potvrzením zapojení a vysokého povědomí řízení a zaměstnanců firmy v oblasti zdraví a bezpečnosti

Důkazem zapojení nejvyššího vedení firmy POLST do systému řízení bezpečnosti bylo stanovení pravidla „BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM".


Firma POLST Sp. z o.o. implementovala systém řízení bezpečnosti a hygienu práce jako nejúčinnější způsob systematizace úsilí o zlepšení a udržení vysoké úrovně bezpečnosti na všech organizačních úrovních společnosti.
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – BS OHSAS 18001

Firma POLST využívá ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví aktivní sledování. Naše činnosti v rámci systému řízení bezpečnosti se zaměřují na odhalení potenciálních hrozeb a jejich eliminaci dříve, než povedou k nežádoucím účinkům.

Tento systém nám také pomohl ve vývoji způsobů, které budou účinně reagovat na již vzniklé situace, spojené s nebezpečími a haváriemi a prevenci proti nemocem z povolání.


SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

ISO/TS 16949

Firma POLST Sp. z o.o. byla vytvořena ke spolupráci s podniky, které patří do skupiny TOYOTA, pro plnění požadavků společnosti a výrobu produktů v souladu s normami na kvality hliníkových výrobků v tekuté formě a ve formě ingotů.

Potřeby a očekávání zákazníků jsou systematicky identifikovány jako výsledek sledování spokojenosti zákazníků. Zjištěné požadavky jsou promítnuty do činností, na něž se zlepšení systému kvality vztahuje.

Systém řízení kvality byl vytvořen za účelem:
• realizace přijaté politiky firmy i dosažení určených cílů týkajících se kvality
• zlepšování kvality nabízených výrobků
• splnění očekávání zákazníků
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – ISO/TS 16949

V oblasti řízení kvality byl přijat postupový přístup spočívající na určování metod řízení identifikovaných procesů a stanovení jejich vzájemných vztahů a závislosti.

Bez ohledu na místo a fázi procesu je prováděno označení výrobku.

Všechny produkty POLST jsou identifikovány v různých fázích realizace skrze:

• přidělení jedinečných vlastností dokumentace související s výrobkem

• ooznačení hotových výrobků a označení vzorků,

• sbírání záznamů a archivace dokumentů týkajících se konkrétního produktu. .


Přijatý identifikační systém zajišťuje

• vhodnou kompletaci
• možnosti identifikace zdroje chyby
• možnost obnovení historie výrobku

Neustálé zlepšování procesů i kvality nabízených výrobků je považováno za hlavní strategický cíl společnosti. Je chápán jako kontinuální proces, který zahrnuje analýzu všech stávajících aktivit a hledání nových řešení.

SYSTÉM ŘÍZENÍ PROSTŘEDÍ

ISO 14001

Hlavním nástrojem pro realizaci politiky firmy v oblasti životního prostředí je certifikovaný a stálé se zlepšující systém řízení prostředí v souladu s ISO 14001.

Firma POLST prezentuje integrovaný přístup k problematice související s ochranou životního prostředí s učiněním kroků ve všech oblastech najednou: znečištění ovzduší, odpadů a odpadních vod


V roce 2004 firma POLST Sp. z o.o. získala integrované povolení, vydané guvernérem Dolního Slezska pro instalaci sekundárního tavení hliníku. Jedním ze základních úkolů v rámci systému řízení prostředí je průběžné sledování a kontrola identifikovaných environmentálních aspektů a minimalizace jejich negativního dopadu na životní prostředí. Environmentální aspekty:
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001
V souladu s požadavky normy ISO 14001 firma POLST Sp. z o.o. identifikovala a představuje následující významné environmentální aspekty:

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001

SYSTÉM ŘÍZENÍ ENERGIÍ

ISO 50001

Společnost v roce 2015 POLST Sp. z o.o. díky získání certifikátu ISO 50001 byla první firmou v Wałbrzyskiej speciální ekonomické zóně a první firmou v oboru sekundárního tavení hliníku, která certifikovala systém řízení energií.

Spotřeba energie je stále důležitějším nákladovým faktorem organizací a podniků. Takže pro snížení těchto nákladů je klíčovým předmětem průběžná optimalizace spotřeby energie ve společnosti POLST.

Optimalizace oblasti surovin, výrobků, procesů, služeb a návyků uživatelů energie minimalizuje výdaje na energii.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ -- ISO 50001

Systém řízení energií umožňuje zjistit, jaké jsou náklady na opatření, která mají snížit spotřebu energie a neustálé zlepšovat energetické účinnosti.


Aktuality


Vyhrává ocenění DEKRA 2017

Dekra 2017

Během slavnostní konference Auto Event, 21. června 2017 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků a udělení hlavní ceny a čestných uznání v soutěži DEKRA Award 2017.
Předseda DEKRA Certification Sp. z o.o., Roman Zadrożny a Předseda Polské komory automobilového průmyslu, Roman Kantorski předali sošku DEKRA Award a diplomy polským firmám v průmyslu Automotive, které vystupují od konkurence technologickými a organizačními řešeními, které zvyšují bezpečnost pro životní prostředí.

A vyznamenání DEKRA Award 2017 v kategorii „Bezpečnost pro životní prostředí v automobilovém průmyslu” obdržela společnost POLST Sp. z o.o. za použití integrovaného přístupu k ochraně životního prostředí, který zahrnuje opatření proti znečištění ovzduší, nakládání s odpady, odpadními vody a energetickou účinnosti.

Soutěž byla určena společnostem, které vyčnívají z konkurence moderní technologií, kulturou a organizačními řešeními.

V Polsku byly ceny DEKRA Award uděleny firmám z automobilového průmyslu potřetí.

Předchozí edice soutěže byly realizovány v kategoriích:
• 2015 - Inovace

hlavní cena pro POLST

• Bezpečnost práce
hlavní cena pro POLST

• 2017 - Bezpečnost pro životní prostředí
ocenění pro POLST


www.dekra-certification.com.pl

III Rodinný ekologický piknik

III Rodzinny Piknik Ekologiczny

1. července 2017 se v Parku Sobieskiego již potřetí uskutečnil Rodinný ekologický piknik, který organizuje portál www.ekopraktyczni.pl ve spolupráci s UM Wałbrzych pod patronátem primátora města Wałbrzych Romana Szełemeja.
Piknik by se nemohl uskutečnit bez podpory klíčových partnerů, mezi něž patří i společnost POLST.

Počasí v tento den nebylo na naší straně a rozhodně více připomínalo dubnovou auru, než krásný teplý červencový den, což se ale nepřeložilo na zájem ze strany obyvatel Wałbrzychu, kteří stejně jako každý rok, na tuto akci přišli v hojném počtu, což nás bezpochyby těší.

Účastníkům pikniku jsme se snažili přiblížit účel podnikání naší firmy. Navíc jsme organizovali soutěže, ve kterých jsme se snažili, aby úroveň znalostí týkajících se naší společnosti mezi místní komunitou byla nyní mnohem vyšší.

Každý, kdo prokázal své znalosti o naší společnosti, což nebylo moc těžké, protože jsme hlavní informace o naší společnosti uvedli v průvodci během Pikniku, mohl počítat s malým dárkem.

Jednalo se mimo jiné o: ekologické tašky, čepičky pro děti, hrnky, klíčenky, psací potřeby, maskoty, LED žárovky atd.

Děkujeme všem účastníkům a za rok Vás zveme do Parku Sobieskiego znova!

Dekra III Rodzinny Piknik Ekologiczny
www.ekopraktyczni.pl

Projekt Every Can Counts

Projekt Every Can Counts

Projekt Every Can Counts (Každá plechovka je cenná) byl vytvořen s cílem podpořit recyklaci hliníkových plechovek, zejména mimo domov – v práci, při nakupování, cestování a aktivním odpočinku. Tato iniciativa byla zahájena ve Velké Británii, a její úspěch způsobil, že byla rozšířena i do dalších zemí mj. Rakouska, Francie, Řecka, Španělska, Irska, Rumunska a Maďarska, a od roku 2017 také v Polsku. Více informací o této činnosti lze nalézt na internetových stránkách: www.everycancounts.pl

Celostátní akce Every Can Counts v naší zemi začíná dnem 1. července a kryje se s dnem naší přítomnosti na Rodinném ekologickém pikniku v parku Parku Sobieskiego.


Nadace pro recyklaci hliníkových obalů RECAL, se kterou naše společnost nedávno začala spolupracovat v edukačních aspektech nám pro každého zaměstnance POLST dodávala bezplatný izotonický nápoj z limitované edice hliníkových plechovek Every Can Counts 2017.

Po celou dobu trvání akce budeme provádět sbírku prázdných plechovek, a současně Vás budeme povzbuzovat ke správnému nakládání s použitými baleními. Proč je každá plechovka cenná !!! Obnovením materiálu z hliníkové plechovky se spotřebuje pouze 5% energie potřebné k výrobě plechovky z nového materiálu. To vede ke snížení emisí skleníkových plynů až o 95%! Hliníkové plechovky lze recyklovat nekonečně krát. Asi 80% vyrobeného v minulosti hliníku se do dnešní doby používá.

Každý rok v Polsku spotřebujeme více než 4,6 miliardy plechovek, z nichž každá může být obnovena, každá je cenná!

www.everycancounts.pl

Dobrovolnictví 2017

Pomoc z Toyoty

V minulých letech nás dobrovolníci pracující při TMMP - „POMOC z TOYOTY” velmi podporovali ve sbírce peněz na léčbu dcery jednoho z našich zaměstnanců. Tentokrát jsme mohli ukázat srdce my skrze pomoc nemocné dcery jednoho ze zaměstnanců TOYOTY.

Jako obvykle jsme se nezklatili, což svědčí o shromážděných finančních prostředcích a gadget, které byly věnovány na tombola, která se konala během každoročního závodu EKIDEN.

Mnohokrát Vám děkujeme !!! Dobrá práce :) !!!Máte otázky ?

Vyberte kam poslat:

Jméno a příjmení:

E-Mail:

Obsah zprávy:  • Poland Smelting Technologies
    „POLST” Sp. z o.o.
    ul. Jachimowicza 2
    58-306 Wałbrzych

  • +48 (74) 886-98-00

  • FAX (74) 886-98-01

Dekra 2015 Dekra 2016 Dekra 2016 CWB Dekra 2015 Muflon 2015