Důležité informace pro dodavatele!

chceme přivést k ideálu to, co děláme...

0

Výrobních továren


Japonsko, Čína, Indonésie, Spojené státy, Mexiko a Polsko jsou sídlem našich továren, kde každý den pracujeme na zajištění kontinuity dodávek hliníku našim zákazníkům.

0

Zaměstnanců


Nejvyšší úroveň bezpečnosti a splnění požadavků našich zákazníků zaručují naše vysoce kvalifikované týmy zaměstnanců

0

Tun hliníku


Roční produkce různých hliníkových slitin vyrobených v našich závodech dosahuje 600 000 tun ročně.

Poland Smelting Technologies


Firma

Společnost POLST (Poland Smelting Technologies „POLST” Sp. z o.o.) v prosinci 2002. Výroba v podniku POLST w Wałbrzychu byla zahájena v březnu 2003.

Podnik POLST se nachází v Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu (speciální ekonomické zóně), v bezprostřední blízkosti továrny Toyota.

Společnost POLST je japonská firma, akcionáři společnosti jsou firmy:

• Toyota Tsusho Corporation - obchodní společnost ze skupiny Toyota a zároveň hlavní dodavatel pro Toyota Motor Corporation po celém světě.
www.toyota-tsusho.com

• Toyota Tsusho Europe S.A. – evropská pobočka společnosti Toyota Tsusho Corporation, která se zabývá plánováním, dodávkou strojů, nářadí, náhradních dílů a surovin pro výrobu. Podporuje své zákazníky také v oblasti: nákupu, logistiky, modernizace, zdokonalování návrhů a skladování materiálů.
www.toyota-tsusho-europe.com

• Daiki Aluminium Industry Co., Ltd. - největší výrobce hliníkových slitin v Japonsku a největší dodavatel hliníku pro slévárny Toyoty, které se nachází v Japonsku.
www.dik-net.com Budynek Poland Smelting Technologies

Poslání

Kdo jsme?
• Tavíme hliník a budujeme BEZPEČNOST našim rodinám
• Nejvyšší KVALITA našich slitin uspokojuje potřeby vůdců automobilového průmyslu.
• Recyklaci hliníkových odpadů provádíme v souladu s ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM.

Chceme:
• Přivést k IDEÁLU to, co děláme.

Postup

V podniku POLST jsou použity nejnovější technologie pro výrobu vysoce kvalitních hliníkových odlitků.

Podnik byl zahájen v roce 2003, s využitím nejmodernějších technologií tavení, které zaručují kontinuitu dodávek a udržování vysoké úrovně kvality výroby.

Jako první podnik v zemi jsme použili technologii tavení okují, které vznikají při výrobě slitin. Tato technologie nám umožňuje další získání kovu a také výrazně snižuje množství odpadu.


Výrobní proces:

1) Dodávka

Materiály: hliníkový šrot, ingoty, hobliny, okuje, křemík, měď, mangan, hořčík, zinek, titan, železo a další. Většina materiálů je dodávána pomocí kamionu a část šrotu je dovážena vysokozdvižným vozíkem přímo od zákazníka

2) Kontrola

Každá dodávka podléhá kontrole, pokud jde o: hmotnost, způsob zabalení, radioaktivitu, znečištění, vlhkost, chemické složení. Po kontrole, v případě nepřítomnosti nesrovnalostí následuje vykládka.

3) Skladování

Všechny materiály jsou uloženy pod střechou za účelem ochrany proti vlhkosti. Sypké materiály v krabicích, suroviny na paletách nebo ve velkých pytlích na určených skladovacích místech.

4) Příprava

Znečištěné materiály podléhají postupu přípravy: hobliny obsahující emulzi - se odstředí a vysuší v sušárně, a odlitky obsahující železo se přetaví v rotačních pecích.

5) Tavení

Hliník se taví v tavících pecích. Při vhodném dávkování materiálů je dosaženo cílového chemického složení. Při tavení vznikají okuje, ze kterých se v rotačních pecích získává hliník.

6) Rafinace

Po ukončení procesu tavení je tekutý kov, který se nachází v tavících pecích podroben procesu rafinace.

7)Vylévání

Hotový hliník je vyléván systémem žlabů do kádí nebo formován do ingotů. Kádě jsou připravené k odeslání a ingoty jsou po procesu zabalení dopraveny do skladu hotových výrobků.

8) Odeslání

Tekutý kovTekutý kov je dodáván v kádích pomocí vysokozdvižných vozíků do továrny TOYOTA ve Wałbrzychu, a do továrny TOYOTA továrnu v Jelczu Laskowicach v kádích za použití speciálně upravených kamionů.
Ingoty jsou dodávány zákazníkům pomocí kamionů po 24 tunách.

Produkt

Firma POLST byla založena za účelem výroby a dodávky slévárenských hliníkových slitin pro automobilový průmysl. Našimi hlavními zákazníky jsou slévárny TOYOTY, které se nachází ve Wałbrzychu a Jelczu Laskowicach.

Naše slitiny dodáváme také jiným společnostem ze skupiny TOYOTA, které se nachází mimo jiné v České republice, Německu a Velké Británii.

Tekuté slitiny hliníku.


Ze slitin hliníku dodávaných skrze POLST jsou ve slévárnách těchto firem vyráběné odlitky, které jsou později použity při výrobě motorů, převodovek a dalších komponentů.

Pro naše hlavní zákazníky používáme nejmodernější technologii dodávky. Hliníkové slitiny jsou dodávány v tekuté formě přímo do odlévacích strojů u zákazníka. Tekutý hliník je přepravován ve speciálních kádích, při teplotě asi 700°C, díky čehož není nutné opětovné roztavení.

Použití této technologie umožňuje zabránění kovových ztrát spojených s opakovaným roztavením a významně snižuje náklady na energii, což rovněž přispívá ke snížení emisí a negativnímu dopadu na životní prostředí.

Podnik slévárny Toyoty ve Wałbrzychu se nachází v bezprostřední blízkosti podniku POLST. Malá vzdálenost mezi továrnami umožňuje dodávání roztaveného hliníku pomocí vysokozdvižných vozíků po trasách uvnitř podniků.

Podnik slévárny TOYOTY v Jelczu-Laskowicachse se nachází asi 120 km od podniku POLST.
Vzdálenost oddělující továrny vyžaduje použití speciálně upravených kamionu pro přepravu kádí s tekutým kovem za účelem včasné dodávky.

Hliníkové slitiny ve formě ingotů

Pro naše zbylé zákazníky vyrábíme odlévané hliníkové slitiny ve formě ingotů s hmotností 5 kg a rozměry: 1200 x 80 x 60mm. Ingoty mohou být uspořádány v komínech jakékoli velikosti, s maximální hmotností 600 kg. Komíny mohou být sepnuté páskem: hliníkovým, ocelovým nebo plastovým v souladu s požadavky příjemce. Pro dodávku ingotů se využívají kamiony.

Integrovaný systém řízení


SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

OHSAS 18001 / PN-N 18001

Systém řízení bezpečnosti práce je potvrzením zapojení a vysokého povědomí řízení a zaměstnanců firmy v oblasti zdraví a bezpečnosti

Důkazem zapojení nejvyššího vedení firmy POLST do systému řízení bezpečnosti bylo stanovení pravidla „BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM".


Firma POLST Sp. z o.o. implementovala systém řízení bezpečnosti a hygienu práce jako nejúčinnější způsob systematizace úsilí o zlepšení a udržení vysoké úrovně bezpečnosti na všech organizačních úrovních společnosti.
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – BS OHSAS 18001

Firma POLST využívá ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví aktivní sledování. Naše činnosti v rámci systému řízení bezpečnosti se zaměřují na odhalení potenciálních hrozeb a jejich eliminaci dříve, než povedou k nežádoucím účinkům.

Tento systém nám také pomohl ve vývoji způsobů, které budou účinně reagovat na již vzniklé situace, spojené s nebezpečími a haváriemi a prevenci proti nemocem z povolání.


SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

ISO/TS 16949

Firma POLST Sp. z o.o. byla vytvořena ke spolupráci s podniky, které patří do skupiny TOYOTA, pro plnění požadavků společnosti a výrobu produktů v souladu s normami na kvality hliníkových výrobků v tekuté formě a ve formě ingotů.

Potřeby a očekávání zákazníků jsou systematicky identifikovány jako výsledek sledování spokojenosti zákazníků. Zjištěné požadavky jsou promítnuty do činností, na něž se zlepšení systému kvality vztahuje.

Systém řízení kvality byl vytvořen za účelem:
• realizace přijaté politiky firmy i dosažení určených cílů týkajících se kvality
• zlepšování kvality nabízených výrobků
• splnění očekávání zákazníků
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – ISO/TS 16949

V oblasti řízení kvality byl přijat postupový přístup spočívající na určování metod řízení identifikovaných procesů a stanovení jejich vzájemných vztahů a závislosti.

Bez ohledu na místo a fázi procesu je prováděno označení výrobku.

Všechny produkty POLST jsou identifikovány v různých fázích realizace skrze:

• přidělení jedinečných vlastností dokumentace související s výrobkem

• ooznačení hotových výrobků a označení vzorků,

• sbírání záznamů a archivace dokumentů týkajících se konkrétního produktu. .


Přijatý identifikační systém zajišťuje

• vhodnou kompletaci
• možnosti identifikace zdroje chyby
• možnost obnovení historie výrobku

Neustálé zlepšování procesů i kvality nabízených výrobků je považováno za hlavní strategický cíl společnosti. Je chápán jako kontinuální proces, který zahrnuje analýzu všech stávajících aktivit a hledání nových řešení.

SYSTÉM ŘÍZENÍ PROSTŘEDÍ

ISO 14001

Hlavním nástrojem pro realizaci politiky firmy v oblasti životního prostředí je certifikovaný a stálé se zlepšující systém řízení prostředí v souladu s ISO 14001.

Firma POLST prezentuje integrovaný přístup k problematice související s ochranou životního prostředí s učiněním kroků ve všech oblastech najednou: znečištění ovzduší, odpadů a odpadních vod


V roce 2004 firma POLST Sp. z o.o. získala integrované povolení, vydané guvernérem Dolního Slezska pro instalaci sekundárního tavení hliníku. Jedním ze základních úkolů v rámci systému řízení prostředí je průběžné sledování a kontrola identifikovaných environmentálních aspektů a minimalizace jejich negativního dopadu na životní prostředí. Environmentální aspekty:
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001
V souladu s požadavky normy ISO 14001 firma POLST Sp. z o.o. identifikovala a představuje následující významné environmentální aspekty:

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001

SYSTÉM ŘÍZENÍ ENERGIÍ

ISO 50001

Společnost v roce 2015 POLST Sp. z o.o. díky získání certifikátu ISO 50001 byla první firmou v Wałbrzyskiej speciální ekonomické zóně a první firmou v oboru sekundárního tavení hliníku, která certifikovala systém řízení energií.

Spotřeba energie je stále důležitějším nákladovým faktorem organizací a podniků. Takže pro snížení těchto nákladů je klíčovým předmětem průběžná optimalizace spotřeby energie ve společnosti POLST.

Optimalizace oblasti surovin, výrobků, procesů, služeb a návyků uživatelů energie minimalizuje výdaje na energii.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ -- ISO 50001

Systém řízení energií umožňuje zjistit, jaké jsou náklady na opatření, která mají snížit spotřebu energie a neustálé zlepšovat energetické účinnosti.


Máte otázky ?

Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Temat Wiadomośći

Treść wiadomości:Dekra 2015 Dekra 2016 Dekra 2016 CWB Dekra 2015 Muflon 2015

Copyright © 2017 - Poland Smelting Technologies POLST
Poprava Bartosz Nowak